lördag 21 januari 2012

Restar lite..


Men, vad gör väl det när man tydligen har fem år på sig för kompletteringar i universitetsvärlden.
Jag ska bland annat skriva cirka tre sidor om min pedagogiska grundsyn och koppla det till diverse teoretiker som florerat i utbildningsvärlden de senaste trehundra åren. 

Vad är en pedagogisk grundsyn?

En pedagogisk grundsyn är ens sätt att se på hur lärande går till och kan främjas. Det styr hur man utformar undervisning, undervisningslokaler, scheman - all infrastruktur och andra villkor för lärande. Om vi lyckas göra vår pedagogiska grundsyn tydlig, dels varje persons individuella, dels den kollektiva (som "sitter i väggarna"), är det en god förutsättning för att vi medvetet ska kunna vidareutveckla den.

- Enligt Chalmers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar