måndag 20 maj 2013

Delar ur årsredovisningen

Vissa kommuner vill att deras medborgare lätt ska kunna komma åt årsredovisningen, så de lägger ut den på sin hemsida. Andra kommuner väljer annorlunda. Här är en del av Åsele kommuns årsredovisning 2012, fotad i min iPad där dokumenten ligger låsta. Jag ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten på bilderna. Ni kan begära ut den i sin helhet från kommunen. Det är ju ett offentligt dokument.onsdag 15 maj 2013

Tårar i versform

Tårar av tacksamhet
Tårar av sorg
Tårar för att jag mister
Mitt hem och min borg

Tacksam för allt
Som åren har gett
Vid Viskasjöns strand
Jag har gråtit och bett

Bad om frid i mitt sinne
Om trygghet och ro
Om en fast punkt för barnen
Där vi kunde bo

Tacksam för glädje
För vänskap, för liv
Gråter av saknad
För det som ej blir

Jag hittade hem
Vid Viskasjöns strand
Nu står allas vår by
Vid brantens rand

Alla dessa minnen
Har vi alltid kvar
All vår gemenskap
I hjärtat jag spar

Jag har inget hus
Ingen stuga vid sjön
Jag lämnar inga spår
Det var bara en dröm

Men drömmen var verklig
Och sagan var sann
För en tid fanns allt
Och vi hade varann

Sagans klocka slår tolv
Förvandlingen sker
Förändringar nalkas
Skolan finns snart ej mer

Det skär i mitt hjärta
Jag är vilsen igen
Försöker se framåt
"Det blir bättre sen"

Men Viskasjöns vågor
Förlorat jag har
För jag har inget hus
Inget att lämna kvar

När mitt hjärta har brustit
Finns det bara hopp om liv
När jag lyssnar till rösten
Som säger "Skriv! Bara skriv!"

 .....................................................................................................................
Om någon skulle råka ha en liten stuga över i Viska. Hojta för Guds skull!
Jag kommer att behöva en...


torsdag 9 maj 2013

Hinder för Små skolor i utveckling

Under höstterminen 2011 anmälde Fredrika skola sitt intresse för ett utvecklingsprojekt som rörde byskolor. Det var riksorganisationen Hela Sverige ska leva som gått ut med en efterlysning under rubriken Wanted Good & Alive. De sökte små skolor i glesbygd, samt pedagoger och rektorer vid dessa som ville medverka i ett projekt kallat Små skolor i utveckling. I informationsbroschyren kunde man bland annat läsa följande.

Vi söker skolor med spetskunskap som vågar tänka nytt och bryta strukturer för att utveckla och nyttja skolan som hävstång för elever, lärare och inte minst bygden. Vi vill bilda ett utvecklingsnav med några pilotskolor i lands- och glesbygden som ligger i framkant när det gäller pedagogik och metodik.


Här är ett klipp ur informationen.


Det krävdes alltså medfinansiering från de skolor som ville vara med i projektet. Medfinansieringen innebar 40 000 kronor fördelade på tre år, vilket var en modest summa. Så det fanns gott hopp om att skolan skulle kunna medverka i projektet. Pengarna fanns nämligen i skolans egen budget. Det enda som krävdes var klartecken uppifrån, för att man fick använda dessa pengar till projektet. I princip kan man säga att man var tvungen att ansöka om att få pengar som man redan hade, för att det då skulle bli godkänt av skolchefen och politikerna i nämnden att Fredrika skola använde en del utav sin budget till det här projektet.


Måndag den 28 november 2011 kunde man i Sveriges Radio P4 höra en intervju med rektor Jerker Persson. På Sveriges Radios hemsida kunde man under det utlagda programklippet bland annat läsa följande.

Fredrika skola i Åsele kommun kämpar för sin rätt att finnas kvar och ikväll beslutar Kommunfullmäktige hur framtiden blir. Men på skolan försöker man se framåt och rektor Jerker Persson berättar att de anmält sig till ett utvecklingsprojekt.
– Ja, det är för att vi ser det som en möjlighet att behålla skolan och få en bra utbildning även i byskolor, säger rektor Jerker Persson.
Projektet hålls av riksorganisationen Hela Sverige ska leva som vill att byskolor runt om i Sverige ska samarbeta för att få så bra kvalitet som möjligt. Fredrika skola har varit med i liknande projekt tidigare och då bland annat om att ha lektioner via internet.

Politisk förhalning.
När man läser politiska protokoll från den här tiden finns det ingenting nämnt om saken förrän i mars 2012, hos Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Vilket i sig är aningen fascinerande, eftersom arbetsutskottet hade haft minst ett tidigare sammanträde sedan ansökan om medverkan i projektet sändes in. 
Det som sedan skedde var detta.

 Sen går det ända fram i juni innan nämndens AU har sammanträde igen.

 
 

Vill ni läsa mer om projektet, som varit igång ett tag nu, klicka här.

måndag 6 maj 2013

Swea är på spa

Swea är i Lycksele på spa. Jag körde dit henne idag.
Har dock ingen riktig koll på när jag ska hämta hem henne. Men, det lär ju märkas.

Jag har läst statistik ikväll. Ibland har jag underliga kvällsnöjen...
torsdag 2 maj 2013

Jag bloggade om åsiktsfrihet ikväll

Tyvärr på förekommen anledning.
Eftersom jag anser att ämnet är viktigt och alltid relevant, lägger jag in samma text här nedan, som jag har lagt ut på min VK-blogg.

Hur är det med åsiktsfriheten?

Ni vet, den där som är grundlagsskyddad och innebär att vi har rätt att framföra våra åsikter. Den hänger ihop med yttrandefrihetslagen, som innebär

frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. En viktig del av yttrandefriheten är tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i bl.a. ljudradio, television, filmer och videogram.
(Källa NE)

Så länge man låter bli att hänge sig åt sådana olämpliga saker som ärekränkning, eller ägnar sig åt brott mot tryckfrihetsförordningen, står det var och en fritt att offentligt uttrycka sina åsikter, tankar och funderingar om valfritt ämne. Tryckfrihetsförordningen finns att läsa här, om någon skulle vara intresserad.


Det finns även något som heter informationsfrihet, om ni hade missat det.
Informationsfrihet är

en av de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen (RF). Den anges där som frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Den får endast begränsas genom lag och endast av hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende och privatlivets helgd, för att förebygga eller beivra brott eller av andra särskilt viktiga skäl.(Källa NE)


För att ta ett par exempel.
Det står mig fritt att skriva vad jag tycker och tänker, såväl här som på andra ställen, så länge jag ej bryter mot någon av ovan nämnda lagar.
Det står var och en fritt att exempelvis sända in insändare med åsikter och funderingar, så länge innehållet ej innehåller ärekränkningar eller bryter mot tryckfrihetsförordningen.
Detta är en rättighet som är grundlagsskyddad.


Ingen, har rätt att hindra någon annan att ta del av information eller åsikter som framkommer i andras yttranden.


Enligt 1950 års europeiska konvention om mänskliga rättigheter m.m. är informationsfriheten en del av yttrandefriheten. Denna innefattar enligt konventionen åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av myndigheter och oberoende av territoriella gränser. (Källa NE)


Detta är en av anledningarna till att det överhuvudtaget finns insändarsidor i tidningar.

Att medvetet motarbeta människors grundlagsskyddade fri- och rättigheter, genom att exempelvis anmäla inlägg som stötande, trots att dessa inlägg ej bryter mot vare sig den ena eller andra lagen, det är i allra högsta grad odemokratiskt och förmodligen ligger ett sådant beteende i gråzonen vid lagens råmärken.

Så det är ju trevligt att ingen av oss sysslar med sådant.
Eller hur?