onsdag 5 december 2012

Att vara byskollärare


Att vara byskollärare innebär att se helheten och kunna tillvarata
potentialen i relationen mellan skolmiljön och pedagogiken, att kunna identifiera
och förstå samverkan mellan yttre och inre betingelser och leda dessa i en för barnet gynnsam riktning – med andra ord, vara en pedagog med kultursensibilitet och utforskat handlingsutrymme i samverkan mellan pedagogiken,
kulturen och strukturen. Det kan beskrivas med följande poetiska sammandrag,
skapat utgående från meningspotentialen i lärarintervjuerna.

Att vara byskollärare
innebär att se möjligheter
och tillvarata möjligheter.
Det handlar om ett medvetandegörande
och ett tänkande.
Det handlar om värderingar
och om pedagogisk kompetens,
i en särskild situation i ett lokalt sammanhang
som ingår i en större helhet.
Att vara byskollärare
handlar om att se individen, se situationen,
se sammanhangen, relationerna och stöda växt.  
Att trots begränsningar, stöda
och utvidga möjligheterna
– och se längre.

Att vara byskollärare
innebär att växa: att medväxa
– växa med och växa i –
i en uppgift och i relationer
till någon, till andra och till sig själv.
Det innebär att vara den som ser möjligheterna
och möjliggör,
den som ser unikheten, potentialen,
styrkan och svagheten
och stöder.
Att vara byskollärare
innebär att vara den som ser,
den som lyssnar  
– den som är där.  

Att vara byskollärare
innebär också att balansera,
att se sig själv som ett redskap
i ett sammanhang av medmänniskor,
som någon med integritet och värde,
med utvecklingspotential och kapacitet,
som någon som behöver vila, som behöver stöd,
som behöver redskap och kompetens.  
Att vara byskollärare är att leva
– det är en livsstil.

Att vara byskollärare
innebär att utvidga den egna horisonten,
se längre, se distanserat och från ett annat perspektiv,
att hålla kvar det som är gott i förändringar
och låta det som är mindre gott passera.
Att vara byskollärare
innebär att utvidgade växandes rum
och uppmuntra dem att inta det,
att växa och att gå vidare.

Källa: Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur. 
PeM Gunilla (Margareta) Karlberg-Granlunds doktorsavhandling i pedagogik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar