torsdag 2 maj 2013

Jag bloggade om åsiktsfrihet ikväll

Tyvärr på förekommen anledning.
Eftersom jag anser att ämnet är viktigt och alltid relevant, lägger jag in samma text här nedan, som jag har lagt ut på min VK-blogg.

Hur är det med åsiktsfriheten?

Ni vet, den där som är grundlagsskyddad och innebär att vi har rätt att framföra våra åsikter. Den hänger ihop med yttrandefrihetslagen, som innebär

frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. En viktig del av yttrandefriheten är tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i bl.a. ljudradio, television, filmer och videogram.
(Källa NE)

Så länge man låter bli att hänge sig åt sådana olämpliga saker som ärekränkning, eller ägnar sig åt brott mot tryckfrihetsförordningen, står det var och en fritt att offentligt uttrycka sina åsikter, tankar och funderingar om valfritt ämne. Tryckfrihetsförordningen finns att läsa här, om någon skulle vara intresserad.


Det finns även något som heter informationsfrihet, om ni hade missat det.
Informationsfrihet är

en av de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen (RF). Den anges där som frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Den får endast begränsas genom lag och endast av hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende och privatlivets helgd, för att förebygga eller beivra brott eller av andra särskilt viktiga skäl.(Källa NE)


För att ta ett par exempel.
Det står mig fritt att skriva vad jag tycker och tänker, såväl här som på andra ställen, så länge jag ej bryter mot någon av ovan nämnda lagar.
Det står var och en fritt att exempelvis sända in insändare med åsikter och funderingar, så länge innehållet ej innehåller ärekränkningar eller bryter mot tryckfrihetsförordningen.
Detta är en rättighet som är grundlagsskyddad.


Ingen, har rätt att hindra någon annan att ta del av information eller åsikter som framkommer i andras yttranden.


Enligt 1950 års europeiska konvention om mänskliga rättigheter m.m. är informationsfriheten en del av yttrandefriheten. Denna innefattar enligt konventionen åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av myndigheter och oberoende av territoriella gränser. (Källa NE)


Detta är en av anledningarna till att det överhuvudtaget finns insändarsidor i tidningar.

Att medvetet motarbeta människors grundlagsskyddade fri- och rättigheter, genom att exempelvis anmäla inlägg som stötande, trots att dessa inlägg ej bryter mot vare sig den ena eller andra lagen, det är i allra högsta grad odemokratiskt och förmodligen ligger ett sådant beteende i gråzonen vid lagens råmärken.

Så det är ju trevligt att ingen av oss sysslar med sådant.
Eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar