torsdag 21 mars 2013

Så ville S utveckla Åsele 2011 - 2014


Så vill Socialdemokraterna utveckla Åsele 2011 -2014
Det är en hederssak för oss socialdemokrater att infria de löften som vi ger dig som väljare och boende i Åsele kommun. Ingenting sker av sig själv, utan det krävs ett politiskt arbete under ansvar. 

Full sysselsättning är och förblir vår viktigaste fråga.
För att nå dit behövs ett styre som tror på glesbygden, både i kommunen, landstinget och riksdagen.

”Vi socialdemokrater vill bygga möjligheternas Åsele”
Genom att tillhandahålla lokaler vill vi möjliggöra för nyetableringar och att våra befintliga företag kan utvecklas.
Vi vill även
• värna om och stödja en förädling av råvaror i kommunen
• behålla lärcentra för utbildning.
• tillhandahålla lokaler för företagssatsningar
• arbeta för samverkan mellan skola och arbetsliv
• öka nyföretagandet
• att ungdomar bereds fortsatt möjlighet till tre veckors feriearbete med bra lön.

”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut, då god hälsa är en tillväxtfaktor.”
Vi vill kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska fortsätta att höja kompetensen hos vår personal.
Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna.
Vi vill utveckla våra boenden i Åsele och Fredrika så att de boende ska kunna känna sig trygga och må bra.
Vi kommer att förbättra matleveranserna så att de överensstämmer med behoven. Källa här. Där står det mer uppräknat.


Det såg ju bra ut. Innehållet i alla fall. Språkligt finns det en del att anmärka på, om man vill.
Om man ska analysera hur det gick, finns det förmodligen också ett eller annat att anmärka på.
Visst, jag var med och röstade dit S till makten. Men, jag kunde i min vildaste fantasi (och tro mig, jag är kapabel att tänka ut orosmoment!) aldrig föreställa mig att det skulle bli så här. 

Den demokratiska socialismen (samma källa som ovan) är nämligen som sådan:

DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN
 
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. 

Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.

 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar