torsdag 4 april 2013

Bättre än vadå och när blev pizza socialistiskt?

Jag har läst kommunalrådets blogg igen. 
Häromdagen hade han skrivit ett inlägg som var reklam för tätorten (fast han fick in Gafseles hundspår till Åsele, av någon anledning). All reklam och alla positiva saker som kan lyfta en kommun, må ju ändå tyckas vara bra.

Idag låg där ett inlägg med rubriken "Framtidens utbildning på lika villkor"
Ni kan läsa det i sin helhet här

Jag håller helt med om vissa saker, bland annat att:
"Alla invånare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till utbildning."


Jag ser poängen i till exempel detta:"Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle.( Kommunerna ska ha inflytande över nya skoletableringar. )"

Men, vad i hela friden menas med slutklämmen?
"Vår S-politik är en möjlighet att förbättra för elever och lärare samt övr. personal utifrån ett socialistiskt perspektiv, dvs bättre: pedagogik, undervisningslokaler, sporthall, bollplan/ishall, trä /sy slöjd, samverkan och utbyte med fler elever och lärare, vara i en tätort med dess fördelar tex bibliotek, pizzeria, kulturhus, övriga aktivitetsmöjligheter osv"


Vilka är dessa "vi", som hänsyftas till i början med orden "Vår S-politik"? 
Är det socialdemokraterna i hela landet? 
I regionen Västerbotten? I kommunen?

Några S-politiker, vill alltså förbättra för elever, lärare samt övrig personal utifrån ett socialistiskt perspektiv så att det blir bättre.
Bättre än vadå?

Vilken pedagogik är bättre än vilken?
Reggio Emilia? Ur och skur pedagogik? Montessori?

Bättre undervisningslokaler än var?
Bättre sporthall, bollplan/ishall än var?

Bättre trä/syslöjd än var?
Bättre samverkan än var?
Bättre utbyte med fler elever och lärare än var?

Och som jag läser slutet, så tolkar jag det att det anses vara bättre att vara i en tätort (än ute i en by antar jag) på grund av att i tätorten finns saker som kommunalrådet anser är fördelar som ej finns någon annanstans och som bidrager till en ökad utbildningskvalitet. 
För det var ju utbildning det handlade om.
Och utifrån ett socialistiskt perspektiv är det då alltså bättre att..."vara i en tätort med dess fördelar tex bibliotek, pizzeria, kulturhus, övriga aktivitetsmöjligheter osv"

Tillåt mig småle.
En stor del av landet kämpar med för stora klasser och för låg lärartäthet, samtidigt som forskning (och sunt förnuft) visar att elever och personal mår bättre och når målen lättare i mindre klasser. 
Med uttrycket mindre klasser brukar man oftast mena att antalet elever i klassrummet ej ska vara högre än femton stycken.
Men, jag förmodar att det stora klassernas problem kanske uppvägs av att eleverna (som ej åker skolbuss!) har möjlighet att gå till pizzerian på kvällen? När de gjort läxan.

Det är synd, att de låter fantastiska resurser, vad gäller utbildning, gå till spillo.
För vi har fantastiska resurser här i byn.
Vi har en fullt fungerande gymnastiksal, dito slöjd- och hemkunskapslokaler, bibliotek, isbana, skidspår, samverkan för personal och elever på så väl lokal som internationell nivå, en skolskog där eleverna själva håller kojorna i ordning, lagar broar, sågar ved etc. Vi har författarbesök till skolan, vi har lärarledd läxhjälp efter skoltid, eleverna gör studiebesök till bland annat Norrlandsoperan och på senaste tiden har de dessutom lärt sig en hel massa om barns rättigheter och om demokrati.
Men, vi har ingen pizzeria.

På tal om det. Är det månne den röda tomatsåsen som gör att pizzerior är bättre (än vadå?) ur ett socialistiskt perspektiv? Bättre än restauranger där de serverar potatissorten Blå Kongo?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar