lördag 13 april 2013

Det är så trevligt att se politiker vara överens (Eller: S-företagande)

Alla politiker i kommunen, oavsett parti, verkar vara rörande överens om att det borde vara fler ungdomar aktiva i politiken.

Jag blir så glad när jag ser folk som är ense och låter bli att träta om saker!

Dessutom finns det ju en poäng i det där. Jag menar, när man passerat tjugofem är man ingen ungdom längre och de yngsta vi har inom kommunpolitiken idag får addera ett decennium till den åldern.

Då återstår ju bara den lilla detaljen att intressera ungdomarna för att stanna kvar i bygden efter att de gått skola färdigt. För om man tänker flytta, finns det ju ingen rimlig anledning till att engagera sig i den lokala kommunpolitiken.

Där kommer entreprenörskapet in i bilden! Och nej, det är icke likt att svära i kyrkan, för en socialdemokrat att vilja främja entreprenörskap. Småföretagande är en utmärkt lösning för människor som vill leva och verka i glesbygd. Speciellt om de upplever att de får mindre och mindre i plånboken. Man må ju försöka öka sina inkomster om man vill ta sig ur en ekonomisk kris. Alltså må man satsa på något som genererar mer kronor och ören i kassan. Om man enbart skär ner på utgifterna och förväntar sig att Någon ska jämna ut de sjunkande inkomsterna, utan att man tar eget ansvar och egna initiativ, då tror jag att man är illa ute.

I Gävle finns det en förening som heter S-företagare. Det är den första föreningen i sitt slag, som kombinerar socialdemokratiska värderingar med företagande. Läs mer om den här.
Jag anser att det är ett lovvärt initiativ och något att ta efter i resten av landet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar