måndag 15 april 2013

Dominoeffekten och högstadiet i Fredrika

Jag ska försöka vara så kortfattad och tydlig som jag kan.

Kommunfullmäktiges ledamöter emottog vid flera tillfällen under åren 2011-2012 information om att människor i Fredrika ville att deras barn skulle få ha gångavstånd till sin grundskola, alla nio åren.
Information framfördes även om att ifall denna möjlighet togs bort i Fredrika, skulle människor flytta till en annan kommun. Där deras barn får gångavstånd till grundskolan, alla nio åren.

Ett par av dessa människor är ägare till Frekab. Det företaget kan verka precis var som helst, eftersom verksamheten de bedriver ej är platsbunden. Företaget har ett flertal anställda. En del av dessa kommer även de att flytta, när företaget (deras arbetsplats) flyttar. För att slippa pendla till jobbet.

Detta håller alltså på att ske. Det här är verkligheten som den ser ut idag.
Den som det varnades för ett flertal gånger.

Eftersom folk flyttar minskar befolkningen. Dessutom minskar elevunderlaget på den kvarvarande delen av skolan, eftersom de familjer som flyttar innehåller barn i olika åldrar.

I och med att elevunderlaget nu kommer att minska så kraftigt blir nästa steg att dra bort resterande skolverksamhet.

Med sex mil enkel väg till grundskolan är det ytterst svårt att motivera barnfamiljer att flytta in.
Om man till det lägger att vi ej har ambulans i kommunen och att sjukvården är rätt långt bort, blir det än mer svårmotiverat.

Flera av de vuxna som flyttar ingår idag i Fredrika Räddningskår och har gått IVPA-utbildning.
(I Väntan På Ambulans)

I och med ökad utflyttning och minskad inflyttning förlorar affären kundunderlag.

Eftersom barn och ungdomar försvinner finns det ingen anledning att ha kvar Ungdomsgården.
Snart kommer biblioteket att vara i fara, eftersom utlåningen minskar rätt kraftigt när det ej längre finns skolbarn som lånar böcker där. Dessutom ligger det i samma hus som UG och det är ju en besparing i sig om man kan kallställa ett helt hus.
Det är väl ödets ironi att det är Fredrikas före detta kommunalhus.

Om vi dessutom betänker den planerade förändringen utav äldreomsorgen i Fredrika, så kommer vi att få en ännu dystrare prognos.

Kontentan av det hela rent ekonomiskt, blir att kommunen förlorar inkomster.
Rätt stora sådana.
När då nästa besparingskrav kommer - Var ska man spara då?Det här inlägget är skrivet på förekommen anledning. En av de som röstade för en förändring av Fredrika skola, skrev ikväll bland annat så här, i en debatt rörande det aktuella ämnet, på facebook:  

"Dessa miljoner ni pratar om förstår inte jag. Är det folk som hotar att flytta. Ska vi komma med hot så fort något går emot? Kommunen måste spara pengar och vi måste besluta utifrån den verklighet som finns nu."

Leif har bloggat om det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar