måndag 15 april 2013

Är det demokrati?

Att säga på gruppmöten: De som har en annan åsikt kan gå hem!
 - Är det demokrati?

Att meddela på gruppmöten att den som har en avvikande åsikt kan byta till ett annat parti.
- Är det demokrati?

Att vägra att kommunicera med människor som är medborgare i kommunen, människor vars liv i allra högsta grad påverkas av beslut som fattas.
- Är det demokrati?

Att låta bli att delge partikamrater, tillika ledamöter i kommunfullmäktige, all relevant information.
- Är det demokrati?

Att underlåta att anordna medlemsutbildningar trots att dessa efterfrågats ett flertal gånger.
- Är det demokrati?

I så fall har jag fullständigt missförstått demokratibegreppet.
Visserligen befinner sig demokratibegreppet i ständig förändring och visserligen finns det en rad olika demokratiområden att förhålla sig till, ekonomisk demokrati, beslutsdemokrati etc. Men, själva fundamentet i demokratiuttrycket är ju den direkt översatta betydelsen: Folkvälde.
I min enfald har jag gått omkring och trott att det betydde att folket hade något att säga till om och framför allt att alla folkvalda hade något att säga till om.
Så är icke fallet.
Eller jo, visst kan man göra sin röst hörd på partiets gruppmöten, även om man är av en annan åsikt än den som bestämts att man ska ha.
Om man vill mötas av högljudda smädelser och förolämpningar.

Jag ogillar när folk står och skriker på partikamrater som anför en avvikande åsikt.
Därför har jag slutat vara med på gruppmöten före kf.
De jag har varit med på har ändå icke varit något exempel på folkvälde.
Mer envälde, som jag ser det.
Att sådana attityder och beteenden, gömmer sig bakom en fasad av solidaritet och demokratisk socialism. Det är både häpnadsväckande och skrämmande.
Häpnadsväckande, för att jag trodde varken mina ögon eller öron i början.
Skrämmande, för att ingen protesterar.

Nu vet ju inte jag hur det går till på oppositionens gruppmöten.
De kanske skriker på varandra där också och mobbar ut de som har en avvikande åsikt.
Men i så fall är ju det precis lika illa.

Jag skrev denna insändare förra vintern, efter ett gruppmöte. Texten finns här i min blogg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar