söndag 14 april 2013

Om vi nu tar detta från början, utan fåglar och sandlådelekar.

Vi tar det från början.
Redan där gick det nämligen på tok.
"Anteckningar förda vid Fredrika skolas föräldramöte 2010-10-20.

Mötet började kl. 18:30 med att Jerker hälsade alla välkomna och berömde uppslutningen av föräldrar. Jerker välkomnade särskilt Svante Söderkvist som gästade mötet.
.................................
................................

Slutligen pratade Svante om skolan och framtiden.
Som han ser det, kommer Fredrika skolas elever absolut att uppnå kunskapsmålen, även framledes, det råder inget tvivel om. Han ser heller ingen anledning till att skolan skulle läggas ner av ekonomiska skäl, då det inte skulle ge någon vinst att räkna med i kronor och ören förrän elevantalet är nere i omkring tio elever."
April 2011.
På ett möte som hölls i Fredrika skola fick vi, föräldrar och personal, information om vad nämnden hade för planer. Vi fick även höra att kontakt skulle hållas med oss under utredningens gång samt att det ej var önskvärt att vi gick ut i media med något av detta.Maj 2011
Kopierat ur Barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2011-05-16, finns här.


I Folkbladet kunde man den 28 maj 2011 läsa bland annat detta:

"Enligt Hakamäki ska utredningen göras helt förutsättningslöst. Målet är att den ska vara klar i oktober.
– Det ska vara så öppet det bara går där vi kan vara beredd att titta på olika inriktningar och även se hur man har löst situationen på andra mindre skolor. Det som är viktigt är att vi ska ha utredningen klar så fort som möjligt eftersom det naturligtvis skapar en oro när man drar i gång något som det här, säger hon.
Såväl personal som föräldrar är redan informerade om att en översyn ska genomföras.
– Självklart vill vi ha med deras förslag, synpunkter och medverkan i den här översynen. Vi har också lovat att återkomma till Fredrika, innan ärendet kommer upp till nämnden, och presentera de förslag som utredningen kommer fram till, säger Hakamäki."
 

Oktober 2011
Ingen mer kontakt togs med föräldrarna i Fredrika förrän vi blev kallade till ett möte torsdagskvällen den 20 oktober. Då informerades om resultatet av utredningen.
Morgonen efter, i fredagens tidning den 21 oktober 2011, kunde man läsa om utredningen som Barn- och utbildningschefen Reinhold Näsström hade sammanställt. Samma dag hade BoU-nämndens arbetsutskott sammanträde.


 


Vid denna tid gick den där inbjudan ut, med bifogad skrivelse, som jag skrev om här.
Så sammanträdde nämnden och beslutet blev att föreslå till kommunfullmäktige att inrätta en småbarnsskola. Protokollet finns här. Dessa var närvarande:

Deras beslutsunderlag var detta:


Så blev det kommunfullmäktige. I protokollet (finns här) kan man bland annat läsa detta:

Beslutsunderlaget innehöll alltså inga av de skrivelser som hade inkommit till Barn- och utbildningsnämnden, utan enbart deras protokoll.
Ärendet blev återremitterat.


Nästa gång ärendet var uppe i kommunfullmäktige var 2012-03-05. Protokoll här.
Debattinläggen var många. Från ena hållet.


Oppositionen ställde en rad frågor. Utan att få dem besvarade.
Ärendet blev återremitterat till kommunstyrelsen.

Fullmäktiges ledamöter fick kort därefter (min e-post säger 8/3-12) emottaga ett e-brev, från en åhörare som suttit med under sammanträdet. I det brevet stod bland annat detta:"Anledningen till att jag deltog vid fullmäktige är mitt intresse för punkt 16 på föredragslistan d.v.s. elevutvecklingen vid Fredrika skola. För andra gången har föreningen Fredrikas Framtid ordnat med gratis bussresa för de fredrikabor som velat delta i mötet. Ett möte som definitivt kommer att påverka vår framtid. Oavsett beslut.

Fram till punkt 15 på föredragslistan tyckte jag att mötet var gångbart men när ordförande kom till punkt 16 måste jag säga att det tog stopp. I valet 2010 röstade jag liksom tidigare röstberättigade år på Socialdemokraterna, både riksdag och kommunalt. Inför valet till riksdag brukar jag lyssna till debatter på tv och varje gång kan jag konstatera att den vänstra fallangen är den som tilltalar mig mest, nu senast Mona Sahlin. Sedan brukar kommunvalet bara bli en naturlig fortsättning utan större fundering/analys.  Och det var här, under punkt 16, som jag blev så fruktansvärt besviken på er folkvalda ledamöter.

Barn- och utbildningsnämnden har lagt fram förslaget om att flytta årskurs 3-9 knappt sex mil till Åsele och bara ha kvar de allra yngsta eleverna/barnen i Fredrika skola. Den egentliga orsaken till beslutet vet jag uppriktigt inte vad den är och där lämnar jag det nu. Men det som jag blev så fruktansvärt besviken på var när de personer som jag givit mitt förtroende gång, på gång, på gång, på gång satt knäpp tysta i sina stolar då Åsele kommunlista ställde frågor.

I min bild av demokrati är debatten en av de absolut viktigaste. Att kunna tala om för andra vad man tycker och varför man tycker så. Detta brukar de vara jätte duktiga på i tv, men på kommunfullmäktige i Åsele var det total katastrof. Ingen, alltså 0 stycken från den ledande majoriteten kunde ställa sig upp och säga sin mening trots flera uppmaningar ifrån oppositionen. Ingen tog möjligheten att förklara för mig varför han eller hon tycker si och så."
 

Och där har vi knuten i hela den nuvarande lokala debatthärvan!
Ser ni den?
Ingen från majoriteten förklarar varför han eller hon tycker si eller så.
Det här brevet kom för övrigt från en sån där som alla politiker verkar vilja ska engagera sig i politiken - en ungdom (25 år i år).
Om man vill att ungdomar ska engagera sig i politiken, kanske man ska engagera sig själv först?
Föregå med gott exempel och sånt, ni vet. Annars finns risken att det blir så som brevskrivaren meddelar i avslutningen av sin text:"Jag som tänkande och reflekterande människa kan bara inte, oavsett hur mycket ideologi det ligger bakom, välja personer som inte klarar av att föra diskussion. Som inte klarar av att stå för sina beslut. Som inte klarar av att tala om för sina väljare hur man tänker. Nej, slut med detta. Nästa kommunalval kommer min röst, mitt förtroende att ges till ÅKL och det måste jag tydligen se till att många fler gör."


Nu sitter vi här. Mer än ett år efter att kommunfullmäktiges ledamöter fick detta att läsa.
Under den tid som har gått har oppositionen, vi fritidspolitiker i S som vill behålla skolan oförändrad, lärare, elever, före detta elever, föräldrar samt företagare, otaliga gånger förklarat varför vi/de anser att det skulle vara/varit bra att behålla Fredrika skola som den är.
Men, har någon förklarat varför det var bra att göra neddragningarna som nu har gjorts,
med de konsekvenser detta innebär?
Om så, vänligen informera mig om var detta finns att ta del av så att jag kan delge andra samma information. För som nuläget är, så kan man ju tro att det pågår en vaksamhetskampanj.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar