torsdag 14 mars 2013

Åseles Socialdemokrater - förenen eder?
Denna annons finns att beskåda i dagens upplaga av det lokala annonsbladet Åsele Nytt. På förekommen anledning har vi beslutat att döpa om Fredrika S, till Södra Lapplands S. Detta för att öppna för fler att kunna vara medlemmar och för att vara övertydliga med att vi vill verka för hela Åselebygden.

I förra veckans Åsele Nytt fanns denna annons:

Vi skulle uppskatta om så många som möjligt ville göra oss sällskap på årsmötet.
För den oinvigde så fungerar det så, att Åsele Arbetarkommun är det styre som Åseles socialdemokratiska föreningar uppgår i. Arbetarkommunen är vi alla med i, oavsett vilken S-förening vi tillhör. På årsmötet skall i vanlig ordning styrelse för kommande år väljas.

Jag vet att såväl medlemmar i Åsele S och i Södra Lapplands S, gärna vill se en ökad dialog mellan föreningarna. Jag har pratat med medlemmar i båda föreningarna om vikten av att S-medlemmarna i kommunen träffas, pratar och lär känna varandra. Det är hittills ingen som sagt emot mig.
Logiken talar väl kanske för sig själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar