lördag 9 mars 2013

Kommentarer till ett blogginlägg

Jag försöker avhålla mig från att kommentera kommunalrådets blogg i min egen. Men, nu gör jag ett undantag. Jag har gränser. Det här inlägget skriver jag främst utifrån min roll som fritidspolitiker.
Jag har här nedan kopierat in text från hans senaste blogginlägg, som jag kommenterar.


 "Alla ska ges möjlighet att delta och medverka efter förmåga i vårt samhälle.Vi har i Åsele flyttat mötestiden för fullmäktige till kl 13.00. "
 

- Är det då enbart de som i dagsläget är invalda som ledamöter i kommunfullmäktige, som ska ges möjlighet att deltaga och medverka? För åhörare som är i skol- eller arbetsför ålder är det ytterst svårt att deltaga i ett sammanträde som är förlagt till klockan 13:00 en vardag.
Åsele kommuns ledning har ju heller ej, till skillnad från flera andra kommuner, valt att websända sina fullmäktigemöten, så att kommuninnevånarna ska kunna följa med i vad som händer även om de är förhindrade att närvara personligen. Detta är annars ett bra sätt att öka insynen i det kommunalpolitiska arbetet och därigenom öppna för en vidare dialog med befolkningen.


"Första prövningen gick bra det var i Måndags. De flesta ledamöterna hade hunnit äta och var pigga och aktiva, ingen behövde heller gå hem för att orken tog slut."

 - Jag har nu enbart deltagit på en handfull sammanträden med kommunalfullmäktige. Men, jag har varken hört talas om eller själv sett ledamöter som har behövt gå hem för att orken var slut.


"Däremot så fanns det några saker som man glömt sen tidigare möten. Att man redan tidigare beslutat om att inrätta ungdomsråd osv."

- Punkten som rörde inrättandet av ett ungdomsråd, var ett medborgarförslag som inkom 2012-04-24. Det var icke frågan om huruvida någon i fullmäktige glömt tidigare beslut eller ej.
 
"En trygg och säker miljö är viktigt för alla."

- Ja, naturligtvis!

"Rädslan inför förändring blir större när man haft kända strukturer länge. Om närminnet sviker så kan det bli svårt att fatta beslut på de grunder som gäller idag. Man tror att allt ska vara som det var för länge sedan för att skapa trygghet. I dagens samhälle går förändringarna allt snabbare och det kan vara svårt att acceptera."

- Många människor har ett motstånd mot förändring, om de ej är övertygade om att förändringen leder till det bättre. Om närminnet sviker finns det möjlighet att fråga andra som sitter inne med information, för att friska upp minnet. Beslutsfattande överlag, är svårt om den information som erhålls är begränsad och/eller vinklad. (Märk att jag skrev om.) Att förändringar i dagens samhälle går snabbt, betyder ej att vi måste skynda på beslutsfattande till den grad att förarbetet blir halvdant. Alla frågor är värda att belysas från alla håll och kanter. All information och all fakta från alla sidor av frågor som ska behandlas i kommunfullmäktige, bör vara ledamöterna tillhanda (minst) en vecka innan, så att de med gott samvete kan rösta i beslutsfrågor och verkligen veta efteråt vad de har röstat om. 


"Mötestidens förläggning var först och främst för att ge alla möjlighet att delta, småbarnsföräldrar som har behov av barnomsorg. Yngre som befinner sig mitt i det hektiska familjelivet och äldre."

- Såvitt jag såg, var det inga fler ledamöter närvarande på detta fullmäktige än det har varit på något av de jag närvarat vid på kvällstid. Däremot kan jag tänka mig att det behövde betalas ut ett högre arvode till ett antal ledamöter, eftersom de som är yrkesarbetande skall erhålla ersättning för förlorad arbetstid.

"Jag saknar den mix av människor som finns i samhället i denna församling. Detta är naturligtvis ett partiproblem, varför finns det för få kvinnor i beslutande församling, vars har vi representationen från de utlandsfödda som vi har i kommunen?
Alla behöver inte sitta i beslutande församlingar bara de finns med i organisationerna så att åsikter och synpunkter och kunskap från alla olika grupper, åldrar och samhällsrepresentanter finns som underlag för en framtidspolitik."
- Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare finns såväl kvinnor som män representerade i alla partier. Anmärkningsvärt få kvinnor kan jag ej se att det är när jag läser listan på ledamöter. Andelen utlandsfödda är liten, dock ej obefintlig.
Personligen anser jag att man ska ägna sig åt fritidspolitik för att man är intresserad av det och man ska nominera människor till poster för att man anser att de där kan tillföra något. Kvotering är jag emot. Att man däremot kan försöka få fler kommunmedborgare att engagera sig i politiken är jag absolut för.

"Med en allt större del äldre så måste vi anpassa och förbättra samhällsservicen till de förutsättningar som kommer med högre medelålder i samhället"


- Jovisst. Självklart. Naturligtvis. Vi bör sträva efter att ha en fungerande samhällsservice som är tillgänglig för alla på enklast möjliga sätt.

 "Vi måste ta hänsyn till demografin och de effekter den får i samhället, i vår omsorg och naturligtvis även i politiken."


- Demografi är, för den oinvigde, studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Jag hoppas verkligen att kommunalrådet ej menar att vi ska sätta oss tillrätta och konstatera att vi har en mycket hög genomsnittsålder bland kommunmedborgarna, utan att försöka få till stånd en förändring, exempelvis genom att locka barnfamiljer att bosätta sig i kommunen. Detta kräver naturligtvis i sådana fall att man främjar näringslivet och sätter jobben först.

Nu följer, i slutänden av kommunalrådets blogginlägg, något som jag har svårt att förstå varför det hamnat där:

"Så här skriver man om :
Symtom på demens
Tidiga tecken på demens kan vara svåra att upptäcka. De kan yttra sig som så att en person blir mer glömsk än tidigare, får problem att koncentrera sig och svårare att ta initiativ till olika saker. Det vanligaste symtomet är att närminnet försämras. En person med demens kan ha svårt att minnas vad han eller hon gjorde för några timmar sedan, ibland minuter tillbaka, men minns händelser längre tillbaka i tiden.
Demens utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan symtomen blir tydliga. Ju längre tid sjukdomen pågår, desto svårare får den demente att kommunicera, hitta i sin omgivning och klara praktiska saker i vardagen. Förändringar i humöret förekommer särskilt i senare sjukdomsstadier och yttrar sig som ökad ängslighet, ilska, oro, sömnstörningar och ibland hämningslöshet. Beteendestörningar kan vara svåra att hantera för närstående.

Demens är inget naturligt åldrande. Däremot är demenssjukdomar betydligt vanligare i hög ålder. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär var femte år."


- Varför tar kommunalrådet upp detta? Ska läsaren härleda det till vad som skrevs tidigare i blogginlägget "Om närminnet sviker så kan det bli svårt att fatta beslut på de grunder som gäller idag."? Hänsyftar det i så fall på att någon ledamot i kommunfullmäktige misstänks lida av demens? Om det har med annat än kommunalpolitik att göra, anser jag att detta bör ha legat som ett separat blogginlägg. Som kommunalrådet själv konstaterat i tidigare kommentar till inlägg, kan ju text tolkas av läsaren. Dessa ord i denna kontext, kan tolkas som såväl en uthängning av demenssjuka, som ett anklagande mot ledamöter att ej vara kompetenta nog att utföra sin politiska uppgift.
Jag skriver kan tolkas. Det betyder ej att jag personligen drar någon av dessa slutsatser. Det betyder att jag vill lyfta vikten av att vara övertydlig, så att man med säkerhet vet att mottagaren förstår vad det är man vill framföra med orden man skriver.Jag kommer att lägga en kommentar på kommunalrådets blogg, där jag berättar att jag kommenterat i min egen blogg. Jag anser att öppenhet och dialog är sådant vi alla bör främja i det politiska livet.
Kommentaren ser ut som följer:

"Hej Peter.

Jag har kommenterat detta blogginlägg i min egen blogg. Du är välkommen att ta del av mina ord."Ps. Min blogg har just nu svårt att bestämma sig om huruvida textfärgen på det jag skriver ska vara grå eller svart och den trasslar lite när jag försöker korrigera. Därav eventuella färgförändringar på texten. Den har även svårt att hålla samma avstånd i styckeindelningen hela vägen. Jag hoppas att Ni har överseende. Ds 

4 kommentarer:

 1. Hejja hejja Katarina! /din vän vänsterpartisten i söder ;)

  SvaraRadera
 2. Himla skönt att fler (fler än du alltså) har reagerat på PL´s senaste blogg inlägg. Jag trodde att jag blivit helt dum i huvudet för jag fattade inte alls vad -speciellt sista delen om demens- hade med det hela att göra. Det var ett mkt förvirrande blogg inlägg. Om kommunfullmäktige ledningen o deras sammanträdena är lika virriga som uttalanden hit o dit som inte har relevans, så inte undra på att det är kaos...... Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det hela.

  Hälsn ML

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dum i huvudet kan du sluta oroa dig över att vara.
   För övrigt så är det roligare att skratta än att gråta. Men, jag förstår känslan!

   Radera