fredag 8 mars 2013

Politiska riktlinjer (S) om företagande

"Vår vision är frihet och möjligheter för alla människor att följa sin längtan
och sträva mot egna mål och drömmar. Individens framgångar bidrar till
vår gemensamma framgång. Att få leva sin dröm är den starkaste drivkraften
hos många entreprenörer; att få vara ”sin egen”, att få visa att man kan och
att det går, att skapa något som växer, att tjäna pengar. Detta leder till att
många företag startas och växer med fler anställda. Framväxten av nya jobb
sker i allt större utsträckning i de mindre företagen; såväl inom mikroföretagen 
som inom de små och medelstora. Därför vill vi skapa bättre
förutsättningar att anställa i dessa företag. Vi ska ha den mest framtidsinriktade
politiken för entreprenörer och företagare."

"Entreprenörer som vill exportera eller expandera ska kunna få
exportrådgivning och stöd."


"A och O för att företagen ska kunna växa, sälja och anställa är att 
samhällsekonomin är sund och fungerande med god efterfrågan, och att människor
får återkommande chanser att kompetensutveckla sig och vågar föra fram
nya idéer. Därför är välfärden avgörande också för näringslivets utveckling."

"Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga."

Källa: Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009. 
Finns att ladda ner här.

Visst ser det bra ut?
På regeringsnivå är det ju nu inte S som styr. 
Men på kommunnivå styr de i vissa kommuner. 
Även där, har de partiets riktlinjer att rätta sig efter. 
Hur verkar det gå med det tycker ni? 

Som jag ser det, bör man ha ett gott samarbete med näringslivet om man vill att ens kommun ska leva och växa. Man bör ta tillvara det som finns och stödja kommuninvånarna som idkar näringsverksamhet i deras strävanden framåt. 

Jag menar, om vi nu ska tillhöra ett parti som sätter Jobben Först, då ska vi väl åtminstone kunna ge vårt stöd till de som verkar i vårt närområde och har möjlighet att skapa just sådana. Eller? 

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar