tisdag 19 mars 2013

Infrastruktursatsning

Den rubriken på kommunalrådets senaste blogginlägg ser ju lovande ut, med tanke på senaste tidens diskussioner om och prognoser för, kommunen och dess överlevnad.

I en hundradels sekund, hann jag känna ett spirande hopp om att prestigen hade lagts åt sidan. Om att personliga motsättningar hade skjutits undan, till förmån för kommunens bästa.

Sen läser jag "Att bygga rondellen i korsningen mellan väg 90-92 är en infrastruktursatsning som vi länge väntat på."

- Rondellen.
- Rondellen?
- Rondellen!

"Denna ödeskorsning mellan två tungt trafikerade vägar blir nog bra, det är också ett bra tecken att satsa på inlandets infrastruktur. Men det finns andra delar av infrastrukturen som också behöver satsningar."

- Nähä? Säger du det?
...och det är klart den blir bra. Med en rondell går det ju smidigare för trafiken att ta sig förbi Åsele!
Ja, jag vet att den där korsningen är olycksdrabbad och att det även är bra ur säkerhetssynpunkt med en rondell. Men, i dagsläget finns det kanske andra saker som är viktigare att diskutera, ur infrastruktursynpunkt?

"Med de prioriteringar som gjorts de senaste åren, där man lagt allt mera av satsningarna på snabbare kommunikationer i tätare områden. Det visar vilken väg som fortsatt prioriteras.
Att bedriva verksamheter med fly in - fly out, att konkurensutsätta verksamheter utan kontroll och styrning, att intensivt utföra jobb under kort tid med stora personalstyrkor är vanligt idag. Väldigt lite av arbetstillfällena tillfaller lokala företag och arbetstagare. Oavsett om det gäller gruvor, energiutbyggnader, skogsbruket eller någon annan del av de naturresurser som vi har hos oss så utförs det mesta av arbetet av tillresta arbetare, företagen lämnar inte heller något efter sig."


- Men, hallå?! Ni ställer ju till det så att det blir fler tillresta arbetare (vindkraftstekniker bl.a.) och färre företag i kommunen!

"Jag tycker att vi ska föra upp frågan om att beskatta resurserna vid " källan" " 

- I princip håller jag med om att en större del av naturresursernas värde bör tillfalla platsen där naturresurserna finns. Men, att ta upp en sådan fråga i nuläget, när folk runt om i hela Sverige börjar fundera på hur tusan det är ställt med kommunledningen i Åsele. Jag saknar ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar