torsdag 28 mars 2013

Hot mot humanismen


Jag lånade en bok av min far idag. Den heter "Alf Ahlberg - en filosof och folkbildare för 2000-talet." är skriven av Thure Jadestig och Jonas Hartelius och utgiven 2007. Boken handlar, som framgår av titeln, om Alf Ahlberg (1892–1979) som var författare, översättare, radioföreläsare, filosofie doktor och folkbildare. Han var även rektor för Brunnsviks folkhögskola åren 1932–59. Där hade min far för övrigt förmånen att få vara närvarande och lyssna när Ahlberg föreläste, vintern 1959.

Författarna anger fyra skäl till varför man idag ska studera Ahlberg.
  1. Han var en av 1900-talets mest produktiva författare
  2. Han var en ledande förespråkare för sin tids kämpande humanism
  3. Han var en kulturell brobyggare mot Europa
  4. Han var en engagerande pedagog och föreläsare som uppmuntrade till självreflexion
I boken beskrivs Ahlbergs syn på humanismen och på hans syn på hoten mot humanismen. De hot han såg var bland annat rasism, extremism och fundamentalism. Dessa menade Ahlberg kännetecknades enligt följande och jag citerar ur boken:

Rasismen kännetecknas av förakt för vissa människor på grund av deras hudfärg, etniska bakgrund, språk, religion eller kultur.

Extremismen kännetecknas av förakt för andra människors grundläggande fri- och rättigheter. Utsatta grupper ska inte ha lika rätt till liv, hemland, hälsa, familj, yttrandefrihet osv.

Fundamentalismen kännetecknas av förakt för andra människors rätt att hysa en egen uppfattning. Eftersom fundamentalisterna håller vissa uppfattningar och normer för orubbliga, är för dem varje annan uppfattning fel ända från grunden. Fundamentalisternas dogmatiska hållning gör att de inte kan ge sig in på dialog. De kan då inte heller medge att andra uppfattningar ens får diskuteras, möjligen omnämnas som tydligt brännmärkta exempel på villfarelser, kätterier eller lögner.

Slut citat.

Jag vet inte hur det är med er andra.
Men, jag finner den där sista beskrivningen skrämmande bekant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar